Krushi Rushi Savayava Bhagya Krishkara Sangha

District: Raichur

Taluk: Sindhanur

Hobli:

Village: Belliganur

Kharif  Paddy . 37.51 141.9
Wheat . 8 14.9
rabi Wheat . 29.51 59.16
Back – ICS group and crop details