Shri Basaveshwara Savayava Krushi Abhivrudhi Sangha

District: Kolar

Taluk: Kolar

Hobli: Vemgal

Season Crop Vareity Area Yeild
kharif chrysanthimum Local 1.6 3.6
chilly Local 0.4 3.6
maize Local 0.2 0.2
maize Local 9.6 24
ragi Local 0.5 1.1
ragi Local 20 28
redgram Local 0 1.1
perinial mulbery Local 7.6 10
rabi mix vegetables Local 5.9 23
zaid ragi Local 5.1 11
Back – ICS group and crop details