Shri Ranganatha Swamy Savayava Krushikara Samithi

District: Shimoga

Taluk: Bhadravathi

Hobli: Holehonnur-1

Village: Holehonnur-1

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Non­Basmati Paddy Local 12.80 48.80
Non­Basmati Paddy (10061090) Local 1.00 4.60
Coconut (08011910) Local IC 1.20
Perrenial Arecanut (Whole) Local 62.60 181.60
Arecanut (Whole) Local 2.20 6.60
Back – ICS group and crop details