Shri Revana Siddeshwara Savayava Raita Sangha, Sarur

District: Bijapur

Taluk: Muddebihal

Hobli:

Village: Sarur

Kharif Banana Fresh local 2.70 29.00
Red Gram local 23.50 18.40
Rabi Bengal Gram local 4.20 4.35
Back – ICS group and crop details