Shri Shiva Basaveshwara Savayava Krushikara Samithi

District: Shimoga

Taluk: Bhadravathi

Hobli: Kasaba-2 (Hiriyuru)

Village: Kasaba-2 (Hiriyuru)

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Non­Basmati Paddy Local 54.20 173.90
Non­Basmati Paddy Local 1.80 5.50
Perrinial Arecanut (Whole) Local 19.50 58.00
Banana Fresh Local 3.00 70.00
Back – ICS group and crop details