Somalingeshwara Savayava Krushikara sangha

District: Bagalkot

Taluk: Bilagi

Hobli:

Village: Teggi

Kharif Sugarcane Main 94.40 7080.00
Back – ICS group and crop details