Sri Basaveshwara Savayava Krushikara Sangha

District: Raichur

Taluk: Raichur

Hobli:

Village: Midagaladinni

Kharif Non-Basmati Paddy local 25.64 53.20
Red Gram local 42.43 34.09
Rabi Sorghum local 31.52 42.60
Back – ICS group and crop details