Sri Niranthara Savayava Krushi Uthejaka Sanga

District: Shimoga

Taluk: Thirthahalli

Hobli: Mattur

Village: Katehaklu

Season Crop Vareity Area Yeild
Kharif Non-Basmati Paddy Local 28.10 71.05
Arecanut (Whole) Local 17.30 35.90
Perennial Arecanut (Whole) Local 5.60 11.20
Black Pepper Local 9.80 12.99
Black Pepper Local 1.30 1.98
Back – ICS group and crop details