Vinayaka Savayava Bhagya Krishkara Sangha

District: Raichur

Taluk: Sindhanur

Hobli:

Village: Yelakudalagi

Kharif Non-Basmati Paddy local 34.85 125.10
Rabi Jowar local 34.85 56.05
Back – ICS group and crop details